Langdurig genieten van uw tuin? Vergeet het grondwerk niet!

Bij de aanleg van uw nieuwe tuin of bij de renovatie van uw tuin denkt u waarschijnlijk niet direct aan de grond van de ruimte rond uw woning. Toch is de kwaliteit van die grond een van de allerbelangrijkste voorwaarden om vele jaren van een mooie tuin te kunnen genieten.

Waarom is dit ‘grondwerk’ nu zo belangrijk? Bij tuinrenovatie zien we veelal dat de grond rondom de al bestaande woning is verarmd; er is een gebrek aan voedingsstoffen in de bodem. In het geval van een nieuwbouwwoning hebben tijdens de bouw van uw woning grote machines over het terrein rondgereden. De grond waarop uw tuin moet worden aangelegd wordt daardoor als het ware voortdurend aangestampt. U krijgt daardoor een zwaar verdichte onderlaag. Ook zit er doorgaans veel bouwpuin in de grond. Het aanbrengen van een laagje goede grond lost niets op. Want onder dat laagje blijft de dichte onderlaag met puin en veelal ook zand, en dat vormt een te schrale basis voor een mooie tuin. Bovendien vormt de waterdoorlatendheid een probleem.

Omdat de ondergrond zo belangrijk is, raden wij u zorgvuldig grondwerk aan. Dit betekent dat wij de grond eerst goed omspitten en doorfrezen en in sommige situaties zelfs afgraven en afvoeren. Zo worden de grove stukken en het puin uit de tuin verwijderd en creëren we een ondergrond die het water goed doorlaat, zodat plassen na een regenbui worden vermeden. Door deze werkzaamheden te combineren met een goede bemesting, creëren we in uw tuin een groeirijke basis.

Een goede waterhuishouding en voedingrijk bodemleven zorgen ervoor dat planten en bomen er op hun gemak zijn, waardoor ze tot volle wasdom zullen komen. Naar ons idee heel belangrijk voor het ervaren van het ware tuingeluk.

We begrijpen dat het soms een lastige afweging is en we merken dat mensen neigen te bezuinigen op het grondwerk. Toch raden wij dit af. Want een bezuiniging op grondwerk is een besparing op korte termijn die u op lange termijn voor meer kosten zal plaatsen. De investering in de basis van uw tuin geeft u een groeizame, bloeirijke en groene leefomgeving. Daar zult u van genieten!