Waterberging

Als de tuin met een talud afloopt naar het water, kunt u de tuin laten ophogen om zo de ruimte optimaal te benutten .

Als de tuin met een talud afloopt naar het water, kunt u de tuin laten ophogen om zo de ruimte optimaal te benutten . Een hardhouten damwand of schanskorf kunnen als grondkering dienen. Stalen kabels zorgen dat de houten damwand op zijn plaats blijft.